Rundvee

Agrarisch

Controle op teelt- en mestvrije zones

Het hoogheemraadschap van Rijnland gaat door middel van surveillance de agrarische sector controleren op het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen. Het doel hiervan is om verontreiniging van de sloot zoveel

Lees meer »
Agrarisch

Akkoord over zuivelcao’s

In de zuivelsector zijn de werkgevers en de vakbonden het eens geworden over nieuwe reguliere cao’s en pensioen-cao. De werkgevers, die zijn verenigd in de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) en

Lees meer »