Planten

Groen

Demosessies ecologisch slootschonen

De aandacht voor biodiversiteit in het landelijk gebied neemt toe. Veel boeren en loonwerkers willen een bijdrage leveren maar zoeken naar mogelijkheden om daar invulling aan te geven. Slootbeheer Fryslân

Lees meer »
Bloemen

Fytosanitaire ontwikkelingen in de EU

Naktuinbouw ondersteunt vrij handelsverkeer en markttoegang. Het is belangrijk dat we dit zo houden. Daarvoor is het ook van belang dat u goed op de hoogte bent van nieuwe fytosanitaire

Lees meer »