Planten

Planten

Handleiding plantenpaspoort voor bedrijven

Al het plantaardig materiaal moet vrij zijn van quarantaine organismen. Bepaalde plantaardige producten moeten vrij zijn van gereguleerde niet quarantaine organismen (RNQP). Daarnaast moet plantaardig materiaal bestemd voor bepaalde beschermde gebieden vrij zijn van bepaalde

Lees meer »