Bomen

Bomen

De paardenkastanjeboom heeft weer toekomst

De afgelopen twee decennia is het aantal aangetaste en afgestorven kastanjes door de kastanjebloedingsziekte alsmaar toegenomen. Gelukkig blijkt uit onderzoek door Wageningen University & Research (WUR) dat de paardenkastanje toch

Lees meer »
Bomen

Informatienet particulier bosbeheer

Het beheer van bos- en natuurterreinen wordt in Nederland deels gesubsidieerd. Daar is veel overheidsgeld mee gemoeid omdat het areaal bos- en natuurterrein toeneemt door de realisatie van de Ecologische

Lees meer »
Bomen

Subsidieregeling voor bosaanleg per 1 september

Op 1 september 2023 wordt de subsidieregeling ‘Meer bos in Zuid-Holland’ opengesteld. Met deze subsidie leveren we een bijdrage aan een biodivers, klimaatbestendig en recreatief aantrekkelijk Zuid-Holland.   Ecosysteem Bossen

Lees meer »