Rundvee

Agrarisch

Controle op teelt- en mestvrije zones

Het hoogheemraadschap van Rijnland gaat door middel van surveillance de agrarische sector controleren op het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen. Het doel hiervan is om verontreiniging van de sloot zoveel

Lees meer »
Agrarisch

Naar een emissievrije zuivelindustrie

Het melkmeisje staat er stokstil bij. Ze schenkt de melk geconcentreerd in de kan. Het stroompje melk uit de melkkan is zo’n beetje de enige dynamiek in het schilderij. Johannes

Lees meer »