Algemeen

Agrarisch

Afbouw gebruik pesticiden

De provincie Fryslân heeft een plan van aanpak opgesteld om te stimuleren dat er minder pesticiden (bestrijdingsmiddelen) worden gebruikt. Het gaat onder andere om bewustwordingscampagnes, test- en experimenteerruimte voor boeren

Lees meer »
Agrarisch

Waarom we koolstofvastlegging in de bodem overschatten

Verschillende nationale en internationale overheden en organisaties zien het verhogen van het koolstofgehalte in landbouwbodems als win-win voor zowel het tegengaan (mitigatie) van klimaatverandering als het verbeteren van de voedselzekerheid.

Lees meer »