biodiversiteit

biodiversiteit

Natuurbeheer en veeteelt gaan prima samen

Bodem en water moeten leidend worden in ruimtelijke plannen in Flevoland. Dat is de kern van de visie ‘Rijk Voorland’ die Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Flevolandschap vorige week de provincie hebben

Lees meer »
biodiversiteit

Alles over bufferstroken

Een bufferstrook is een strook grond waarop u geen mest, chemische gewasbeschermingsmiddelen of biociden mag gebruiken. Hiermee beschermt u de waterkwaliteit. Ook zorgt u voor biodiversiteit. Een bufferstrook ligt langs

Lees meer »