zuivel

Agrarisch

Naar een emissievrije zuivelindustrie

Het melkmeisje staat er stokstil bij. Ze schenkt de melk geconcentreerd in de kan. Het stroompje melk uit de melkkan is zo’n beetje de enige dynamiek in het schilderij. Johannes

Lees meer »
Agrarisch

Akkoord over zuivelcao’s

In de zuivelsector zijn de werkgevers en de vakbonden het eens geworden over nieuwe reguliere cao’s en pensioen-cao. De werkgevers, die zijn verenigd in de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) en

Lees meer »