zone

Agrarisch

Controle op teelt- en mestvrije zones

Het hoogheemraadschap van Rijnland gaat door middel van surveillance de agrarische sector controleren op het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen. Het doel hiervan is om verontreiniging van de sloot zoveel

Lees meer ยป