nzo

Agrarisch

Akkoord over zuivelcao’s

In de zuivelsector zijn de werkgevers en de vakbonden het eens geworden over nieuwe reguliere cao’s en pensioen-cao. De werkgevers, die zijn verenigd in de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) en

Lees meer »