natuurinclusief

Algemeen

Contourenschets Agenda Natuurinclusief

Deze Contourenschets is een tussenstap in de totstandkoming van de Agenda Natuurinclusief. De Agenda Natuurinclusief is erop gericht de transitie naar de natuurinclusieve samenleving te realiseren.Deze Contourenschets is een tussenstap

Lees meer »
Agrarisch

Handreiking voor natuurinclusieve melkveehouders

De provincie Noord-Brabant heeft een Handreiking Natuurinclusieve melkveehouderij ontwikkeld. Daarmee kunnen melkveehouders aantonen dat ze vallen onder de uitzonderingsregeling van de verplichte stalaanpassing per 1 januari 2024 in de Interim

Lees meer »