melkvee

Agrarisch

Handreiking voor natuurinclusieve melkveehouders

De provincie Noord-Brabant heeft een Handreiking Natuurinclusieve melkveehouderij ontwikkeld. Daarmee kunnen melkveehouders aantonen dat ze vallen onder de uitzonderingsregeling van de verplichte stalaanpassing per 1 januari 2024 in de Interim

Lees meer »