kas

Algemeen

Publicatie certificatieschema Groen Label Kas 2022

SMK publiceert het herziene certificatieschema voor Groen Label Kas. Het College van Deskundigen Plantaardig heeft de criteria vastgesteld na een herzieningsproces waar veel partijen inbreng hebben geleverd. Het nieuwe schema

Lees meer »
Agrarisch

CO2-emissie laag in 2020

In 2020 steeg de totale CO2-emissie van de glastuinbouw naar 6,1 Mton. Er was, net als in 2019, een stijging van 0,2 Mton. Hiermee lag de emissie boven het actuele

Lees meer »
Agrarisch

Input gevraagd: innovaties voor Groen Label Kas

Groen Label Kas heeft tot doel een bijdrage te leveren aan de verduurzaming van de Nederlandse glastuinbouw. Komend jaar wordt het certificatieschema herzien. Suggesties hiervoor zijn welkom. Het doel is om te (ver)leiden tot toepassing van nieuwe, praktische en duurzamere

Lees meer »