GLB

Rundvee

Aanpassingen in het GLB op een rij

Vraagt u subsidies aan uit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB)? Op 10 februari 2023 publiceerde het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) een aantal veranderingen in de Staatscourant. RVO zet

Lees meer »
Akkerbouw

De veranderingen nieuw GLB op een rij

Wilt u subsidies aanvragen uit het nieuwe Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB)? Een aantal voorwaarden verandert. Zo verschuift de aanmelddatum voor de basispremie, eco-regeling en andere regelingen naar 1 maart 2023. We

Lees meer »