erfgoed

Bomen

Groen erfgoed in Overijssel

Bij Groen erfgoed gaat om oude bomen en struiken. Het belangrijkste leefgebied voor groen erfgoed zijn houtwallen, houtkanten en oude bossen, maar het kan ook verspreid in het landschap voorkomen.

Lees meer »