boerderij

Agrarisch

Erf opdelen in ‘vuil’ en ‘schoon’

De erven van melkveebedrijven zijn vaak een bron van watervervuiling door de lozing van erfafspoelwater op oppervlaktewater. Het erfafspoelwater ontstaat wanneer mest- en voerresten met het afstromende regenwater worden afgevoerd.

Lees meer »