Areaal

Areaal
Akkerbouw

2% groei areaal akkerbouw

Het areaal akkerbouw is in 2022 met 10,5 duizend hectare (2,0 procent) toegenomen tot 536 duizend hectare. Het areaal gerst nam het meest toe, zaaiuien en zetmeelaardappelen worden in 2022

Lees meer ยป