akkerbouw

Areaal
Akkerbouw

2% groei areaal akkerbouw

Het areaal akkerbouw is in 2022 met 10,5 duizend hectare (2,0 procent) toegenomen tot 536 duizend hectare. Het areaal gerst nam het meest toe, zaaiuien en zetmeelaardappelen worden in 2022

Lees meer »
Algemeen

Zes nieuwe natuurinclusieve inspiratiebedrijven bekend

Nog eens zes agrarische bedrijven gaan als inspiratiebedrijf dienen voor collega’s die om willen schakelen naar natuurinclusieve landbouw. Het zijn natuurinclusieve vleesveehouders, akkerbouwers en melkveehouders. De provincie initieert dit omdat

Lees meer »