De veranderingen nieuw GLB op een rij

Wilt u subsidies aanvragen uit het nieuwe Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB)? Een aantal voorwaarden verandert. Zo verschuift de aanmelddatum voor de basispremie, eco-regeling en andere regelingen naar 1 maart 2023. We nemen u alvast mee in de veranderingen.

Minister Schouten heeft vandaag bekend gemaakt dat er een informeel akkoord is over het Nationaal Strategisch Plan (NSP). Een definitief akkoord volgt later dit jaar.

Wat zijn de veranderingen?

We snappen dat de veranderingen veel voor u kunnen betekenen. Daarom willen we u zo goed mogelijk meenemen in alle ontwikkelingen. 

Aanmelden vanaf 1 maart 2023

U hoeft zich niet in december of januari al aan te melden voor een aantal GLB-regelingen (zoals de basisbetaling en de eco-regeling). U kunt dit doen vanaf 1 maart tot en met 15 mei via de Gecombineerde opgave. Dit geldt alleen voor 2023.

Simulatietool vanaf februari 2023

We blijven de Simulatietool verder verbeteren. In februari 2023 willen we een simulatietool klaar hebben waar alles in zit. Later dit jaar vullen we de Simulatietool al aan met nieuwe functionaliteiten. We vertellen u daar dan meer over.

Ook subsidie voor landschapselementen

Vanaf 2023 kunt u ook subsidie aanvragen voor landschapselementen die grenzen aan landbouwgrond. We verwachten dat u de landschapskaart vanaf februari kunt gebruiken. In Mijn percelen kunt u dan landschapselementen toevoegen.

Conditionaliteiten aangescherpt

Een aantal conditionaliteiten wordt aangescherpt. Zo blijven ze aansluiten bij andere beleidsontwikkelingen (bijvoorbeeld over mest). Hierover vertellen we binnenkort meer.

Indienen gebiedsaanvraag en jaarlijks beheer ANLb

Voor het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) geldt voorlopig dat de gebiedsaanvraag van 2023 voor 1 januari 2023 moet gebeuren. Voor het jaarlijks beheer is dat van 1 januari tot en met 15 mei. Dit geldt alleen voor 2023.

Nationaal Strategisch Plan (NSP)

In het Nationaal Strategisch Plan (NSP) staan afspraken over het nieuwe Gemeenschappelijk landbouwbeleid. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft dit plan naar de Europese Commissie gestuurd voor een akkoord. Zij zijn het eens geworden, maar er is wel een aantal nieuwe afspraken gemaakt. Hierop moet nog een definitief akkoord komen.