Onderwijs & Praktijklessen Treeport

Het aanleren van de juiste kennis en vaardigheden is een belangrijke stap om van (vaak jonge) enthousiasteling door te groeien naar een goede ondernemer of medewerker. De bijdrage vanuit Treeport daarin is dat de leerlingen met open armen ontvangen en hen begeleiden in het traject dat zij doorlopen. Treeport leden verzorgen jaarlijks vele praktijklessen waarin de kneepjes van het vak worden overgedragen. Daarmee helpt Treeport de leergierigen om een goede keuze te maken voor hun verdere opleiding.

Treeport werkgroep Onderwijs beoogt door samenwerking tussen onderwijs en ondernemers het praktijkleren te stimuleren en een betere afstemming te krijgen tussen wijze waarop het onderwijs georganiseerd is en hoe het bedrijfsleven daarop kan aansluiten. Het resultaat hiervan is dat Treeport goede, gediplomeerde, vakbekwame telers, kwekers, specialisten en ondernemers krijgen. Het praktijkleren richt zich op het leren van kennis en vaardigheden van specifiek boomteelt gerelateerde teelttechnieken.  Een andere activiteiten van de werkgroep is het organiseren van een Decanendag. De laatst gehouden editie werd ingeluid met een opvallende uitnodiging die erop gericht was om op een positieve en opvallende manier de aandacht te trekken. Het leverde veel enthousiasme op bij de aangeschreven decanen. Vanuit dat enthousiasme kan de kans gegrepen worden om het gesprek aan te gaan over de mogelijkheden die werken in de boomteelt voor jongeren biedt.

Meer informatie op: www.treeport.eu