Doet u mee aan een pilotproject Integrale Vergroening Tuinen en Openbare Ruimte?

Wat kunnen we in tuinen en de openbare ruimte doen om hitte, wateroverlast en verdroging tegen te gaan? Daar wordt veel over gesproken, maar nog niet overal leidt dit tot actie. Het topsectorproject ‘Integrale Vergroening Tuinen en Openbare Ruimte’ wil daarin verandering brengen. In dit project gaan onder andere groenbedrijven, gemeenten, waterschappen en bewonersgroepen nieuwe manieren verkennen en ontwikkelen om de samenhang tussen private tuinen en initiatieven, en publiek groen te versterken. Dat gebeurt in kleine pilotpojecten. Wilt u als groenprofessional meedoen met zo’n pilot in uw werkgebied? Het project gaat dit voorjaar van start en is een initiatief van Stichting Steenbreek en Wageningen UR en in samenwerking met Koninklijke VHG.

‘Integrale vergroening’ gaat om een integrale aanpak voor klimaatadaptatie, biodiversiteit en een gezonde en aantrekkelijke woonomgeving. Wat houdt gemeenten en projectontwikkelaars tegen om maatregelen te nemen? En hoe kunnen we natuurinclusieve verstedelijking stimuleren? Die vragen staan centraal.

Gedragsverandering
De pilots worden uitgevoerd samen met gemeenten, waterschappen, projectontwikkelaars en groenprofessionals, in de fase van nieuwbouw dan wel van beheer. Enkele pilots zijn gericht op gedragsverandering van tuineigenaren. De andere pilots ontwikkelen aanpassing van het wijkontwikkelingsproces en wijkbeheer ten gunste van groene initiatieven door bewoners en bedrijven. Wat zijn de vergroeningsbarrières? Hoe bevorderen partijen het beste de vergroening van de openbare ruimte? En hoe kan de functionele samenhang tussen privaat en openbaar groen in woonwijken verbeteren?

Resultaten
Het project levert 4 tools op:

  • een handreiking voor gedragsverandering van tuineigenaren
  • een zelfscan vergroeningsbarrières (voor gemeenten, projectontwikkelaars en groenprofessionals)
  • een proceswijzer bouw-/aanlegproces en beheer (idem)
  • technische groenconcepten incl. soortenlijsten voor verschillende grondsoorten


De succesvolle pilots worden gebundeld en uitgegeven als good practices en ondersteund en gepromoot door onder meer de Stichting Steenbreek, Tuinbranche Nederland en Koninklijke VHG.

Bent u geïnteresseerd in deelname aan een pilot? Neem dan contact op met Ingrid Sangers bij VHG: i.sangers@vhg.org, tel. 06 188 710 41.