Tot 1 juli 2022 geen boete voor (land)bouwvoertuig zonder kentekenbewijs

Sinds 1 januari 2022 moeten (land)bouwvoertuigen een kenteken hebben. Onlangs constateerden het ministerie van IenW en de RDW dat een deel van de ca. 700.000 voertuigen nog niet is aangemeld in het kentekenregister omdat de eigenaar het kenteken nog niet heeft doorgegeven aan de betreffende verzekeraar. Om problemen te voorkomen, is een coulanceregeling ingesteld tot 1 juli 2022.

Voertuigenaren konden het kenteken tot 31 december 2021 zonder RDW-keuring online aanvragen. Veel aanvragen kwamen eind vorig jaar binnen, waardoor niet alle aanvragen op tijd zijn afgehandeld. Vanaf 1 januari 2022 kunnen voertuigen alleen geregistreerd worden na een keuring bij een RDW-keuringsstation.

Problemen voorkomen
Om te voorkomen dat voertuigeigenaren massaal problemen krijgen omdat ze nog niet in het WAM-register zijn opgenomen, zijn handhavingsafspraken gemaakt met de RDW (en het OM). Daarbij is afgesproken dat de RDW pas vanaf 1 januari 2023 start met de zogenaamde registervergelijking voor deze voertuigen. Vanaf medio 2022 verstuurt de RDW wel waarschuwingsbrieven naar eigenaren van voertuigen waarvan het kenteken nog niet in het WAM-register is opgenomen. Dit gebeurt batchgewijs, dus niet voor alle voertuigen tegelijk. Uiteraard zijn de voertuigen wel gewoon verzekeringsplichtig.

Coulance tot 1 juli
Eerder heeft het ministerie van IenW bekend gemaakt dat er tot 1 juli 2022 geen boetes worden uitgedeeld als een (landbouw)voertuig nog geen kenteken heeft. Dit omdat niet alle aanvragen tijdig afgehandeld konden worden.