Denkt u over investeren in emissieloze machines?

Reageer voor 16 januari op de internetconsultatie Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB)

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt de Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB) voor. Dit om bij te dragen aan 60% minder stikstof in de bouw in 2030. Door deze regeling kunnen subsidies worden verstrekt voor:

1. de aanschaf van een emissieloze bouwmachine,
2. de elektrificatie van een bestaande bouwmachine of de toepassing van een nabehandelingssysteem, en
3. het ontwikkelen van nieuwe emissieloze bouwmachines en de benodigde tank- en laadoplossingen.

Vooralsnog is de planning om in maart 2022 met SSEB te starten.

De ‘Aanpak stikstof’ is bedoeld om de problemen in de bouw op te lossen die zijn ontstaan nadat de PAS regeling door de rechter werd afgeschoten en de bouw en de groensector te maken kregen met stikstofproblemen.

Subsidies
Volgens de nu gepresenteerde plannen wordt er tot en met 2030 € 270 miljoen van de totale 500 miljoen die voor de aanpak Stikstof gereserveerd is, aan de sector beschikbaar gesteld via de . ‘Subsidie SEB’ (Schoon en Emissieloos Bouwen). In 2022 komt daarvan vooralsnog € 20 miljoen beschikbaar. € 5 miljoen voor de aanschaf van nieuwe zero-emissie (ZE) machines, € 5 miljoen voor het ombouwen van bestaande machines naar laag- of zero-emissie (retrofit) en € 10 miljoen is een innovatiesubsidie voor het ontwikkelen en beproeven van nieuwe technieken.

Niet voor de groensector
De beschikbare subsidie voor de aanschaf en het ombouwen van bestaande machines is alleen bestemd voor in Nederland gevestigde bouw-gerelateerde bedrijven. In de praktijk betekent dit helaas dat bijvoorbeeld een gespecialiseerd groenbedrijf of hovenier deze subsidie niet kan aanvragen. De Groene Koers-organisatie, waar VHG partner van is, stelt hierover kritische vragen aan de betrokken ministeries. VHG zal ook rechtstreeks haar standpunten inbrengen via de internetconsultatie.

Oproep: doe mee aan de internetconsultatie
VHG zal haar zienswijze inbrengen roept leden op die overwegen binnen 1 – 2 jaar te investeren in emissieloze machines dat ook te doen.

Naar de internetconsultatie


Standpunten VHG:

  • VHG pleit voor het verbreden van de regeling naar de groensector en cultuurtechniek. De huidige regeling voorziet hierin niet. VHG doet die door te reageren op de regeling (internetconsultatie) en door de lobby via de koepels.
  • het beschikbare bedrag voor aanschaf van nieuwe emissieloze machines van 5 mio euro is te laag.
  • ondernemers in onze branche hebben vooral behoefte aan een concrete bijdrage bij aanschaf en wellicht minder bij innovatiesubsidies. Een andere verdeling van de middelen is gewenst.
  • het bedrag van 1 mio per aanvrager is te hoog. Als 5 grote bouwers een aanvraag indienen is de pot leeg.
  • goede communicatie over de regeling is nodig.

    Bekijk de (concept) subsidieregeling