Masterclass Stikstof in de landbouw

De masterclass Stikstof in de landbouw beslaat 1 dagdeel en is specifiek gericht op praktische handelingsperspectieven voor agrarische ondernemers. Het gaat om een eerste verkenning van het dilemma en inzicht in de uitdagingen die voor ons liggen.

OrganisatorWageningen University & Research (Wageningen Academy), HAS Hogeschool & Aeres Hogeschool
Datum

vr 21 januari 2022

Duur1 dag / 3 uren
FormatOp locatie
CreditsCertificaat

Voor wie is deze cursus?
De masterclass is specifiek gericht op de agrarische ondernemer. Ook studenten en docenten zijn welkom om deze masterclass gratis te volgen. Deze masterclass is niet voor andere doelgroepen toegankelijk. 

De inspiratiesessie Stikstof in de landbouw is speciaal ontwikkeld voor erfbetreders, adviseurs, beleidsmakers en andere geïnteresseerden die meer willen weten over de vraagstukken en oplossingen rondom stikstof.

Programma en onderwerpen
Vragen die aan de orde komen zijn: Wat speelt er? Wat is nu precies het probleem? En waarom ligt er een verantwoordelijkheid bij de agrarische sector? Tijdens de masterclass wordt op hoofdlijnen inzicht gegeven in de theorie achter handelingsperspectieven die op bedrijfsniveau kunnen bijdragen aan het verminderen van de stikstofemissie.

Deskundigen nemen de deelnemers mee in feiten en cijfers, geven handreikingen en maken oplossingen bespreekbaar.

De masterclass is kosteloos voor agrarisch ondernemers, studenten en docenten en bestaat uit een mix van diverse video’s en vragen. De volgende sprekers komen aan het woord:

Sprekers
Prof.dr.ir. Wim de Vries: hoogleraar bij de leerstoelgroep Milieusysteemanalyse van Wageningen University & research.

Dr. Ir. Joost van den Borne: lector Healthy Farming aan HAS Hogeschool.

Dr. Agnes van den Pollector Grasland en beweiding bij Aeres Hogeschool Dronten

De studiebelasting is 3 uur.

Meer informatie & inschrijven
Voor verdere informatie en inschrijven kunt terecht bij de HAS Hogeschool, klik hier.