Uitbetaling 2021

Van 1 december 2021 tot en met 30 juni 2022 betaalt RVO de directe betalingen uit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) uit. Heeft u deze GLB-subsidies aangevraagd voor het subsidiejaar 2021? Dan ontvangt u een beslissing hierover in deze periode.

De directe betalingen GLB bestaan uit: de basis- en vergroeningsbetaling, de extra betaling voor jonge landbouwers en de graasdierpremie.

Voorschot al uitbetaald
Heeft u in juni of augustus een voorschot van de basis- en vergroeningsbetaling aangevraagd? Dan heeft u de beslisbrief in juli of september 2021 gekregen.

Lees alles over het voorschot basis- en vergroeningsbetaling.

Uitbetaling directe betalingen
De directe betalingen betaalt RVO uit vanaf december 2021. Het doel is dat 95% van de aanvragers uiterlijk 31 december 2021 een beslissing over de basisbetaling krijgt. RVO mag deze subsidies niet eerder uitbetalen dan 1 december door Europese regels. Uw definitieve uitbetaling verlaagt RVO met uw voorschot. U krijgt een verrekenbrief waarin staat hoe hoog uw voorschot was en hoeveel subsidie u nog betaald krijgt.

Basis- en vergroeningsbetaling
RVO’s beslissing op uw aanvraag kunt u tussen half november 2021 en 30 juni 2022 verwachten. De meeste aanvragers krijgen in december bericht.
RVO betaalt uit vanaf december 2021. Ook als u al vóór 1 december 2021 de beslissing heeft ontvangen. Het kan zijn dat u eerst uw betaling krijgt en daarna pas uw beslisbrief. RVO probeert de brief zo snel mogelijk na de betaling te versturen. Meestal ontvangt u deze 1 tot 2 weken na uw betaling.

Krijgt u in december eerst alleen de basisbetaling? Dan ontvangt u de definitieve beslissing vanaf februari 2022.

Lees alles over de basisbetaling en de vergroeningsbetaling.

Waarde betalingsrecht
De waarde voor een betalingsrecht is in 2021 € 259,73 per hectare. De vergroeningsbetaling is in 2021 € 111,96 per hectare. Dit bedrag is een percentage van de basisbetaling, namelijk 43,107%. Dit zijn dezelfde bedragen als in 2020.

Extra betaling jonge landbouwers
De extra betaling jonge landbouwers betaalt RVO zoveel mogelijk samen met de basis- en vergroeningsbetaling. Krijgt u in december eerst alleen de basisbetaling? Dan ontvangt u de definitieve beslissing vanaf februari 2022.

In 2021 is het tarief voor de extra betaling jonge landbouwers € 58,70 per betalingsrecht.

Lees alles over de extra betaling jonge landbouwers.

Graasdierpremie
RVO betaalt de graasdierpremie vanaf het voorjaar 2022 uit. Hierover krijgt u een aparte beslisbrief.

Het bedrag voor de graasdierpremie 2021 is € 153 per vrouwelijk rund en € 23 per schaap. Als het totale budget wordt overschreden, krijgen alle aanvragers van deze subsidie een korting.

Lees alles over de graasdierpremie.

Plafondkortingen
In 2021 is er geen plafondkorting. Het percentage voor de financiële discipline (extra plafondkorting) is in 2021 1,659%.

Lees alles over de plafondkorting.

Over uw aanvraag

Status van aanvraag
In Mijn dossier vindt u de status van uw aanvraag. Als u inlogt ziet u de status van uw aanvraag bij Lopende zaken. RVO kan niet precies zeggen op welke datum u een beslissing of uitbetaling krijgt.

Controles
Na uw aanvraag in de Gecombineerde opgave doet RVO verschillende controles. Hierbij kijkt RVO of u aan de voorwaarden van de aangevraagde subsidies voldoet. Sommige controles kan RVO alleen in een bepaalde periode doen. Hierdoor kunt u uw beslissing later krijgen.

Voortgang
RVO heeft 43.691 aanvragen gekregen. Hiervan zijn 35.933 volledig verwerkt. Dit is 82,24% van het totaal aantal aanvragen. In de grafiek hierboven aan de pagina ziet u een overzicht hiervan. De kolom Eerste betaling is inclusief de voorschotbetalingen.