Veiligheidsladder vanaf 1 januari mogelijk opgenomen in aanbestedingen

Werkt u voor opdrachtgevers of aannemers in de bouw? Dan kan het zijn dat u per 1 januari 2022 te maken krijgt met de Veiligheidsladder (NEN Safety Culture Ladder). Dit is een maatregel waarmee een groot aantal partijen in de bouw veiligheidsbewustzijn in hun sector willen bevorderen. Hiermee wordt dit een verplichting in aanbestedingen of contracten. Deze gezamenlijke afspraak wordt Veiligheid in Aanbestedingen (ViA) genoemd.

Het initiatief voor de Veiligheidsladder komt vanuit de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVidB). Doel is om veiligheidsbewustzijn van bedrijven meetbaar, inzichtelijk en vergelijkbaar te maken. Zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers kunnen via een audit aantonen op welke trede van de Veiligheidsladder ze actief zijn.

Voor wie?
Of u verplicht bent te voldoen aan de eisen vanuit de ViA, hangt van een aantal zaken af:
• Uw opdrachtgevers of de hoofdopdrachtgevers ondertekenaars zijn van de Governance Code Bouw (ViA is namelijk in de complete opdrachtgeverslijn van toepassing)

en

• Uw bedrijf heeft 5 of meer medewerkers

en

• De contractwaarde bedraagt tenminste € 100.000


Wilt u weten welk bewijs in uw geval nodig is? Download de Handreiking.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?
Bezoek dan deze websites:
Veiligheid in Aanbestedingen Bouw
Veiligheidsladder: de 5 treden van veiligheidsbewustzijn

Draagvlak
De afspraak voor de Veiligheidsladder is vooraf getoetst bij een aantal brancheorganisaties. VHG is hiervoor niet benaderd en heeft samen met nog 11 brancheorganisaties een reactie met punten ter overweging aangegeven op het voornemen om per 1 januari 2022 de Veiligheidsladder in te voeren.