Projectvoorstellen voor PVP Toolbox indienen voor eind november

In de afgelopen jaren voerde NAK Tuinbouw tientallen projecten uit om het belang van kwekersrecht onder de aandacht te brengen. De vraag naar de Toolbox-projecten komt met name via de landbouwraden. Nieuwe aanvragen voor activiteiten voor het komende jaar ontvangt NAK Tuinbouw graag voor eind november.

De projecten zijn gefinancierd door de Plant Variety Protection (PVP) Toolbox. Hiervoor werden onder meer ‘tools’ als training, bezoek van delegaties aan Nederland, het deelnemen aan de PVP cursus in Wageningen e.d. ingezet. Bekijk voor inspiratie deze film met de activiteiten van de afgelopen jaren:

Aanmelden activiteiten
De criteria voor het indienen van projecten staan op de Engelse website. Hier staat ook een formulier om activiteiten in te dienen.

Meer weten?
Heeft u vragen of wilt u bij een project betrokken worden? Neem dan contact op met het PVP Toolbox team.