Hakselen en vanggewassen zaaien mag tot 31 oktober

Op de valreep heeft Minister Schouten besloten uitstel te verlenen voor het zaaien van vanggewassen. Dit mag nu tot uiterlijk 31 oktober, maar met de beperking dat het vanggewas binnen drie dagen na de maisoogst moet zijn gezaaid. Dit geeft ruimte om de mais te hakselen op het juiste moment van afrijpen.

De minister komt met dit uitstel na een verzoek van Cumela en LTO Nederland om de inzaaidatum te verschuiven omdat de mais dit jaar laat afrijpt. Een gevolg van een koud en laat voorjaar en een relatief koele zomer. Dit wordt nu onderkend door de Commissie Deskundigen Meststoffenwet die de Minister aan het werk heeft gezet. Zij concluderen in hun rapport ook dat de mais daarmee afrijpt zoals dat op basis van een langjarig gemiddelde te verwachten was. In hun aanbevelingen geven ze daarom aan dat er een werkgroep moet komen die gaat nadenken over een strategieplan voor het indikken van de maisoogst.

Blij met uitstel
Maurice Steinbusch van de sectie Agrarisch Loonwerk is blij met het verleende uitstel al is dat met gemengde gevoelens. “Onze leden hebben de afgelopen jaren geïnvesteerd in apparatuur voor de onderzaai en zij zien nu dat de bedrijven die op de kalender van afgelopen droge jaren vertrouwd hebben, worden beloond met uitstel nu de mais weer het normale afrijpingspatroon volgt. Dit laat nog eens zien, dat de natuur zich niet laat sturen en kalenderlandbouw niet mogelijk is.”

Voor dit jaar heeft minister Schouten besloten om uitstel te verlenen tot 31 oktober. Mede omdat volgens haar veel agrarisch ondernemers vooraf niet beseft hebben dat er grote financiële consequenties zitten aan het te laat inzaaien van een vanggewas. Dat levert namelijk niet alleen een boete op, maar ook een korting op de betalingsrechten en zij kunnen eventueel ook nog hun derogatie verliezen. Daarnaast beseft ze dat er onvoldoende capaciteit bij de loonwerkbedrijven is om tijdig de mais te oogsten. De bedrijven krijgen er overigens wel een verplichting bij.  De nieuwe voorwaarde is dat binnen drie dagen na de oogst het vanggewas moet zijn gezaaid.

Gebruiksnorm omlaag
De landbouwsector zal daarnaast nog te maken krijgen met extra maatregelen.  De minister kondigt al aan dat volgend jaar na het scheuren van grasland de stikstofgebruiksnorm voor mais verder omlaag gaat. Verder zal zij via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland volgend jaar extra aandacht gaan besteden aan de keuze van maisrassen en het benutten van vanggewassen. Zij wil daarbij ook nadrukkelijk wijzen op de juridische consequenties van het niet tijdig hebben ingezaaid van een vanggewas.

Meer onderzaaien
Steinbusch verwacht dat dit zeker zal leiden tot nieuwe aandacht voor het onderzaaien. “Het is dan kiezen voor of iets opbrengst inleveren door de onderzaai versus het mogelijk verplicht oogsten van onrijpe mais. Als sector zullen we daar telers ook voor moeten waarschuwen. Want zoals de commissie die de minister adviseerde al concludeert, het oogsten van de mais vergt vier tot zes weken. We kunnen dus maar een zeer beperkt aantal telers helpen in de laatste week van september. En dan hebben we al drie jaar een droog najaar. Krijgen we weer een keer een natte herfst dan loopt het gegarandeerd weer vast. Dan kunnen we weer naar het ministerie. Maar dat is de consequentie van kalenderlandbouw. Als de minister dat wil, dan moet ze daar maar aan wennen.”