Demo-ochtend verbetering bodem- en waterkwaliteit Noordoostpolder | 3 november, 9.00-12.30 uur

In het kader van het project ‘Verbetering bodem- en waterkwaliteit in de Noordoostpolder’ vindt op 3 november aanstaande een inspirerende demo-ochtend plaats op locatie van Landbouwbedrijf de Groot in Creil. Tijdens de rondgang krijgen de akkerbouwers en bollentelers praktische handvatten en informatie aangereikt waarmee zij zelf aan de slag kunnen gaan op de volgende onderdelen:  
 
• Beoordelen van de bodem en maatregelen om de bodemkwaliteit te verbeteren
• Beperking van de emissie op het erf en perceel en
• Mogelijkheden en ervaringen met de aanleg van een wasplaats
 
Tijdens deze bijeenkomst komen de ervaringen van de deelnemende akkerbouwers en bollentelers aan bod en is volop ruimte om met elkaar in gesprek te gaan.  Het programma ziet er als volgt uit:
 
Rondetafelgesprek
Enkele deelnemende akkerbouwers gaan met Gedeputeerde Cora Smelik van de Provincie Flevoland, Piet Boer, heemraad van Waterschap Zuiderzeeland, Arnold Michielsen van LTO en een vertegenwoordiger namens de KAVB in gesprek over de ervaringen die in het project zijn opgedaan met geïntegreerde gewasbescherming, bodemverbetering en vermindering van emissie.
 
Rondgang
Adviseurs en experts nemen de deelnemers mee in een rondgang langs de volgende onderwerpen:
 
Driftvermindering en effectiviteit
Uitleg en discussie over technieken om drift te verminderen en de effectiviteit van de bespuitingen te vergroten. Ook worden er spuitbeelden getoond. Verder vindt een demonstratie plaats van een veldspuit met verlaagde spuitboom en variabele dop dosering. 
 
Verbetering bodemkwaliteit
Experts laten zien hoe je de eigen bodem kunt beoordelen aan de hand van een profielkuil en gaan in op de volgende maatregelen:
• Bodemstrategie met daarin inundatie tegen Pratylenchus en Meloidogyne aaltjes en aardappelmoeheid; 
• Toepassing van groenbemesters en technieken om groenbemesters te zaaien en onder te werken.
Combi-wasplaats met zuiveringssysteem
Op het gastbedrijf ziet u een wasplaats voor machines met en zonder gewasbeschermingsmiddelen. De verschillende afvalwaterstromen worden gescheiden en gezuiverd. 

Locatie
Landbouwbedrijf de Groot, Klutenpad 14, 8312 PK Creil.

Deelnemen?
Deelnemen aan de demo-ochtend? Vul dan het opgaveformulier in via onderstaande button. U ontvangt eind oktober de definitieve uitnodiging. Deelname aan deze ochtend is gratis.