Groenere gemeenten met gratis bomen – 27 september Meer Bomen Nu groenconferentie

Gratis bomen en struiken: ze zijn er voldoende mits gemeenten hun groenbeheer anders inrichten. Jaarlijks worden miljoenen jonge boompjes en struiken verwijderd omdat ze te dicht bij het pad staan, omdat er gebouwd gaat worden of omdat een soort op een bepaalde plek niet gewenst is. Meer Bomen Nu, een campagne van  stichting Urgenda, verzamelt deze bomen en struiken met vrijwilligers en geeft ze gratis weg. Dat is een methode die ook gemeenten kunnen adopteren om goedkoper, sneller en socialer aan maatschappelijke opgaven te voldoen. Alle gemeenten worstelen met dezelfde problemen; meer groen en minder tegels voor meer biodiversiteit, watermanagement, klimaatadaptatie en mitigatie. Op de gemeenteconferentie van Meer Bomen Nu op 27 september geven Steenbreek, de Nationale Bomenbank en Struikroven tips en advies om deze problemen slimmer aan te pakken met gratis plantgoed en betrokken burgers.
 
Al 500.000 zaailingen en stekken gratis weggegeven
Afgelopen winter hebben 3500 mensen meegedaan met de eerste editie van Meer Bomen Nu. In totaal zijn er 250.000 bomen verplant bij boeren en burgers en 250.000 perenbomen en sneeuwbalstruiken gered van de verbrandingsoven. 80% van de geplante bomen is aangeslagen, en dat doet niet onder voor reguliere bosaanplant. Komende winter wil de campagne opschalen naar 1 miljoen verplantte zaailingen en stekken en nog meer mensen betrekken. 
 
Meer Bomen Nu heeft drie doelen: 
Het verplanten van zaailingen is een hele logische maar toch hele innovatieve manier om sneller te vergroenen. Grote organisaties zoals de Landschappen, Staatsbosbeheer, IVN Natuureducatie, ministerie LNV, ASN bank verlenen daarom al hulp. De campagne heeft drie doelen:
• Klimaatverandering tegenhouden 
• Biodiversiteit verhogen 
• Handelingsperspectief geven aan mensen met klimaatzorgen.
 
De campagne biedt oplossing aan een aantal bekende problemen:
• Kwekers kunnen de vraag niet aan, is een veelgehoorde opmerking. En dat klopt. Als Nederland 37.000 extra hectare bos wil en andere Europese landen ook zoveel bomen willen planten, dan kunnen kwekers dat inderdaad niet aan. Meer Bomen Nu biedt voor veel bomensoorten een oplossing.
• We hebben haast ivm klimaat. Ook dat klopt. De bomen die Meer Bomen Nu verzamelt zijn 50-200 cm hoog, groter dan wat men aankoopt voor reguliere bosaanplant. Onze zaailingen hebben dus al 2-3 jaar CO2 opgeslagen en tijd gewonnen. En wij gaan gewoon aan de slag, afgelopen winter al.
• Er is geen ruimte voor bomen. Toch blijkt dat als je bomen gratis aanbiedt, er opeens wel ruimte te zijn. Er zijn veel boeren en burgers die wel bomen willen planten, maar niet weten hoe. Dat is een niche waar de campagne inspringt. 
 
Groenconferentie:
Op de Meer Bomen Nu gemeenteconferentie voor groene wethouders en iedereen die werkzaam is in groenbeheer vertellen vier organisaties over duurzame en circulaire manieren om gemeenten sneller en goedkoper te vergroenen sámen met de bewoners. Maandagochtend 27 september, in het Nationaal Bomenmuseum Gimborn, te Doorn. De conferentie loopt van 09.30 tot circa 13.30 inclusief lunch.