Save the date: symposium Next Level Sierteeltveredeling op 30 september 2021

Greenport Aalsmeer en Amsterdam Green Campus organiseren een symposium voor kwekers, veredelaars en kennisinstellingen in de sierteeltsector over  biotoetsen en plantweerbaarheid. Tijdens dit symposium  worden de resultaten gepresenteerd van het POP-3 project Next Level Sierteelt.

Via dit project werken bedrijven en kennisinstellingen met elkaar samen aan de ontwikkeling van biotoetsen om zo weerbare cultivars (plantvariëteiten) tegen pathogenen (ziekteverwekkende schimmels en insecten) te kunnen selecteren. Door screening en selectie van weerbare cultivars tegen ziekteverwekkers, zijn er minder gewasbeschermingsmiddelen nodig en wordt de teelt nog duurzamer. Gezamenlijk bouwen de betrokken partijen aan betere toetsen en wordt er praktische ervaring opgedaan waarmee er nieuwe cultivars geselecteerd kunnen worden. Wat blijkt? Pre-competitieve samenwerken aan weerbare sierteeltgewassen loont!

Benieuwd naar de resultaten? Meldt u zich dan nu aan via onderstaande button. Aan dit event zijn geen kosten verbonden. Locatie: omgeving Aalsmeer.

Programma

13.30 – 14.00 uur Inloop
14.00 – 14.10 uur Welkom door prof. dr. Michel Haring, Universiteit van Amsterdam: dagvoorzitter.
14.10 – 14.35 uur Presentatie door Lector dr. Nelleke Kreike, Hogeschool Inholland: POP-3 Biotoetsen
14.35 – 15.00 uur Presentatie door dr. William Quaedvlieg, Royal van Zanten: POP-3 Resultaten
15.00 – 15.20 uur Presentatie door dr. Mara de Sain, UvA en Wageningen U&R: Centrum voor Biotoetsen (project C4B)
15.20 – 15.45 uur Pauze
15.45 – 16.10 uur Presentatie door Jeroen Oudheusden, Floricultural Sustainability Initiative 2025: Verduurzaming van de markt
16.10 – 16.30 uur Interactief interview met sprekers en gedeputeerden Ilse Zaal (provincie Noord-Holland) en Meindert Stolk (provincie Zuid-Holland)
16.30 – 17.30 uur Afsluiting en borrel