Aanleg Piekberging Haarlemmermeer is in volle gang!

Graafmachines draaien op volle toeren. Rijnland bouwt een piekberging in de Haarlemmermeer en bereidt zich voor op toenemende extreme neerslag door klimaatverandering.

Hoogheemraad Sjaak Langeslag legt uit waarom deze oplossing is gekozen om te kunnen voldoen aan de kerntaken van een waterschap: droge voeten en schoon water. Bij het ontwerp is vooral ook gekeken naar het agrarisch groene karakter, met aandacht voor biodiversiteit en ecologie. Naar verwachting zal de Piekberging in 2025 klaar zijn om ingezet te kunnen worden.