Week van de Veiligheid 31 mei t/m 4 juni 2021

De Stichting Arbocatalogus Afvalbranche (StAA) – waarin ook de BVOR is vertegenwoordigd – organiseert van 31 mei tot en met 4 juni de Week van de Veiligheid.

Tijdens de week staat veilig en gezond werken in de afvalbranche centraal. Bedrijven vragen op een of meer dagen, op verschillende manieren extra aandacht voor de afgesproken arboregels waaraan niet alleen medewerkers zich moeten houden, maar ook leveranciers, inhuurkrachten, bezoekers en klanten. Ook wordt aandacht gegeven aan de consequenties van onveilig werk.