EU-financiering voor pan-Europees sierteeltpromotiecampagne en ‘More Green cities for Europe’

COVID-crisis
Dankzij een unieke samenwerking tussen zes Europese sierteeltpromotieorganisaties heeft de EU financiering verleend voor een nieuwe promotiecampagne om de verkoop van bloemen en planten in het voorjaar van 2021 te stimuleren.
Vanwege de impact van de COVID-19-crisis op de Europese landbouwsector heeft de EU een noodfonds van 10 miljoen euro opgericht voor campagnes die helpen de marktomstandigheden in 2021 te herstellen.  De sierteeltsector kan rekenen op een totaal budget van 1,9 miljoen euro voor promotiecampagnes voor bloemen en planten in Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, België, Bulgarije, Denemarken en Nederland. Een groot deel van het budget zal worden besteed in Frankrijk en Duitsland, vanwege het handelsbelang dat de meeste partners hebben in deze twee landen. De campagne zal vooral online gevoerd worden en via radio.
Union Fleurs nam het initiatief voor dit samenwerkingsverband.

Project ‘More Green cities for Europe’
Ook is er groen licht voor het project ‘More Green cities for Europe’. Aan dit meerlandenproject nemen dertien landen deel: België, Bulgarije, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Nederland, Polen, Portugal en Zweden.
Het project loopt van 2021-2023 en is een vervolg op het EU-project ‘Green cities for a sustainable Europe’, dat liep van 2018-2020. Toen waren er zeven deelnemende landen. Het project gaat uit van de European Nurserystock Association (ENA). Het budget voor België bedraagt 125.000 euro over drie jaar en wordt voor 80% gefinancierd door de EU. 20% wordt gefinancierd vanuit de VLAM-promotiefondsen.
Het project focust op de oplossingen voor urbanisatie en klimaatverandering voor de leefbaarheid in steden. Het is een B2B-project gericht naar belanghebbenden en beslissingsnemers in openbaar groen: Stedenbouwkundigen, groenambtenaren en milieudiensten van steden en gemeenten, landschapsarchitecten,  tuinaannemers, boomverzorgers, eigenaars van grote bedrijfssites,…
Openbaar groen heeft een positief effect op biodiversiteit , klimaat, welzijn en luchtkwaliteit. Dit zorgt ervoor dat steden betere plekken worden om te wonen en te werken.
Het platform ´More green cities for Europe´ biedt kennis op basis van wetenschappelijk onderzoek, innovatieve ideeën en technische achtergrond om vergroening van openbare ruimten te bevorderen. Dit is onderverdeeld in de thema´s gezondheid, klimaat, economie, biodiversiteit en sociale cohesie.

Focus in België
In België zal dit project bestaan uit het actueel houden van de website be.thegreencity.eu en het opbouwen van een community door inspirerende best practices, visies van experts en algemeen sectornieuws te delen via advertising en PR. Daarnaast zal er elk jaar een seminarie worden ingericht. In 2021 zal er een zakboek gelanceerd worden dat zal fungeren als leidraad doorheen het project. Het bevat info over het gebruik van sierteeltproducten, optimalisatie van ecosysteemdiensten, nieuwe technieken en best practices in openbaar groen.
Door in te schrijven op de nieuwsbrief via de website be.thegreencity.eu blijf je op de hoogte van de acties.